Tarekrok

  • Krokene er designet for å være lette å løse ut. Dagens design er en mekanisk utløser med muligheter for å få installert en automatisk utløser
  • Flyter av seg selv og er designet for å være lett synlig i sjøen.

Tare Skraper

  • Dagens tauskraper er designet for å skrape av taren helt inn til tauet for optimal volum og preliminær rensing av dyrketau
  • Den er enkel å monteres inn i eksiterende høstebur som blir brukt av tare dyrkere i dag. 

Pågående utviklingsprosjekt

  • Permanent helårs-åker
  • Mekanisert såing
  • Mekanisert høsting
  • Mekanisert rensing
  • Eliminerer joller (tryggere & raskere)
  • Designet for offshore forhold

Vi har testet og prøvd ut våre produkter ute i feltet