OM OSS

Smart Seaweed Solutions (SSS) vil automatisere tareindustrien ved å effektivisere hele prosessen fra utsetting av dyrketau til innhøsting og videreforedling

Vi startet som en bachelor-oppgave ved Høgskolen i Bergen i 2018 som ledet til Smart Seaweed Solutions AS ble stiftet høsten 2018.  


I 2018 ble vi med på Gründerhub (2. plass), i denne perioden fikk vi også muligheten til å ha Oceanforest som en sparringspartner for å utvikle produkter som vil løse deres utfordringer med høsting av tare. 


Siden 2018 har vi fått testet forskjellige prototyper og produkter ute på Lerøy sine fasiliteter for å se hvordan produktene våre kan hjelpe med å møte de generelle utfordringene med tare høsting. 

Rune Sakslo

Rune Sakslo er dagligleder for Smart Seaweed Solutions AS. Rune kommer fra en bakgrunn i Undervannsteknologi fra Høgskulen på Vestlandet.